Výcvikový ohňový kontajner, vyrobený spoločnosťou REO AMOS a slávnostne odovzdaný HZS Libereckého kraja.
Hasičský záchranný zbor Libereckého kraja v júni slávnostne predstavil výcvikový ohňový kontajner, vyrobený spoločnosťou Reo Amos. Slúžiť nebude len profesionálnym hasičom a členom jednotiek zborov dobrovoľných hasičov, ale tiež aj príslušníkom Polície ČR a zamestnancom ZZS Libereckého kraja.
Hasiči vďaka výcvikovému kontajneru a celému ohňovému polygónu získajú mnoho cenných a praktických skúseností. Voľba správnej taktiky a nácvik pohybu v zadymenom priestore môže hasičom zachrániť život.
V kontajneri je možné priamo pozorovať dynamické javy pri požiari ako rollover - žíhavé plamene, flashover - celkové vzplanutie v uzatvorenom priestore či backdraft - výbušné horenie. S týmito hrozbami sa hasiči môžu stretnúť pri požiaroch vo vnútri objektu, ako sú napríklad pivničné priestory, byty, garáže, apod.
Výcvikový ohňový kontajner, tzv. flashover kontajner, ktorý je súčasťou ohňového polygónu, je vybudovaný z prepravných kontajnerov a funguje na princípe spaľovania tuhého paliva  - dreva.

V prípade záujmu o výrobu flashover kontajneru nás neváhajte kontaktovať.


Zdroj: www.pozary.cz